ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист населення від
інфекційних хвороб

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 29, ст. 228 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 913-IV ( 913-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.321
N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199
N 723-V ( 723-16 ) від 13.03.2007, ВВР, 2007, N 22, ст.294
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511
N 4496-VI ( 4496-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2013, N 2, ст.4
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 2-3, ст.41 }
{ У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний
орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я" у всіх
відмінках замінено словами "центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку
згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади
діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, спрямованої
на запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини,
локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій, встановлює
права, обов'язки та відповідальність юридичних і фізичних осіб у
сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

Розділ I


Стаття 15. Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах

Прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Довідка видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.

У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням
установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при
благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму
відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного
дитячого закладу та відвідувати його.

Порядок проведення медичних оглядів дітей і форма довідки для
прийому їх до дитячих закладів установлюються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров'я.
Кiлькiсть переглядiв: 639