Рекомендації учням

1. Усі учні повинні бути приєднані до гугл класів через пошту school59.org.

2. З кожного предмета створено окремий гугл клас, до якого учень повинен приєднатися та виконувати всі завдання.

3. Якщо у вас виникають труднощі з приєднанням до гугл класів, повідомте про це класного керівника.

4. Відеозустрічі (відеоуроки) проводяться в сервісі Meet. Участь у них є обов’язковою для кожного учня. Якщо з поважних причин ви не можете взяти участь у відеозустрічі, повідомте завчасно про це вчителя (напишіть повідомлення в гугл класі).

5. Несистематична робота в гугл класі знижує рівень знань, тому оцінка за тему може бути знижена, якщо учень виконує не всі завдання чи здає їх запізно.

6. Зверніть увагу, що завдання надаються згідно розкладу уроків, тому з метою уникнення перевантажень необхідно їх вчасно виконувати та відправляти на перевірку. Крім того, вчитель теж планує свій час на підготовку до уроків, їх проведення, перевірку завдань і не має можливості постійно контролювати процес здачі робіт, які надсилаються невчасно.

7. Відповідно до п.4 Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу учні (вихованці) 3–8 класів, які за результатами річного оцінювання здобули початковий рівень результатів навчання (1, 2, 3 бали) у вивченні одного з предметів (українська мова, математика, алгебра, геометрія) згідно з рішенням педагогічної ради відповідного закладу можуть бути залишені для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі цього закладу загальної середньої освіти (не більше одного разу упродовж здобуття учнем (вихованцем) початкової чи базової середньої освіти).

8. Відповідно до положення про спеціалізований заклад загальної середньої освіти учні, які мають річні оцінки початкового рівня з англійської мови відраховуються із закладу освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 1462